Woman’Dō: empowering women

/ Begeleiding van migrantenvrouwen

€13.620van €11.000

208growfunders

52 dagen


Soroptimist de Huy verhoogt uw bijdrage met 10%

124%
Steun dit project

Uw bijdrage wordt automatisch teruggestort als het project zijn doel niet behaalt.

Owner

/ Begeleiding van migrantenvrouwen

Dit zijn enkele leden van het Woman’Dō-team Van links naar rechts: Emmanuelle (onthaal en administratie), Emilie (psychologe en Nederlandstalige coördinatrice), Maëlle (psychologe) en Mathilde (psychologe en Franstalige coördinatrice)! Dan zijn er nog Anne Graindorge, oprichtster van de vzw, psychologe en juriste, en Luc Decleire, onze psychiater gespecialiseerd in etnopsychiatrie! Wij begeleiden deze vrouwen allemaal samen, met open armen en een humane focus.

Contacteer projecthouder

We hebben een nieuwe doelstelling om het project in 2021 verder te zetten: we streven naar 200% !! Help ons meer vrouwen te ondersteunen!


De meeste migrantenvrouwen in België zijn op de vlucht voor ernstig geweld. Woman’Dō  werd opgericht om deze vrouwen te helpen om opnieuw op hun eigen benen te staan. Het centrum is uniek in België en biedt psychologische, medische en juridische consultaties aan. De vraag stijgt en we hebben te weinig middelen. Help ons dit project draaiende te houden door onze campagne te steunen!

Wat is Woman’Dō?

De vzw Woman’Dō is een bicommunautair gezinsplanningcentrum, gespecialiseerd in posttraumatische hulp aan migrantenvrouwen in precair verblijf die geweld ontvluchten.

Sinds de oprichting in 2013 werden bijna 1.000 vrouwen met bijzonder zware traumatische ervaringen door ons centrum begeleid.  Dankzij onze psychische, medische en sociale begeleiding zijn zij erin geslaagd hun trauma’s te overwinnen, informatie te vergaren, hun welzijn te verbeteren, zichzelf opnieuw te beginnen ontplooien en gehoord en begrepen te worden in hun vraag om internationale bescherming.

 

woman do work 2

 

Het geweld dat deze vrouwen ervaren hebben, heeft vooral te maken met hun gender. Velen van hen zijn het slachtoffer geworden van fysiek, seksueel en/of psychologisch geweld (gedwongen huwelijk, genitale verminking, gedwongen prostitutie, foltering, politieke repressie enz.) en zijn zwaar getraumatiseerd als ze bij ons toekomen.

 

Wat doen we concreet?  

Ons centrum biedt psychologische, sociaal-juridische en medisch-psychiatrische raadplegingen aan. We ontwikkelden een specifieke aanpak gericht op posttraumatische begeleiding, met een transculturele dimensie en een psycho-corporele oriëntatie. We besteden ook bijzondere aandacht aan bewustmaking en preventie met betrekking tot elk aspect van het liefdes- en seksleven via groepsactiviteiten.

woman do work

 

Wij hebben u nodig!

Vandaag hebben we uw steun hard nodig om het voortbestaan van dit project te verzekeren! 2020 was immers een jaar van bezuinigingen voor onze gezinsplanning en we rekenen op de steun van het grote publiek om dit project te verdedigen.

Deze campagne is essentieel voor het voortbestaan ​​van onze gezinsplanning !

Inderdaad, alls de campagne een succes wordt, kunnen we het voortbestaan van dit project verzekeren en kunnen we onze doelgroep ook in 2021 blijven ondersteunen.

Als we het oorspronkelijke bedrag overschrijden, kunnen we:

- Het aantal begeleide vrouwen in onze gezinsplanning verhogen en meer vrouwen helpen op hun weg naar heling en reconstructie.

- Ons aanbod van groepsactiviteiten uitbreiden en meer vrouwen laten deelnemen.

--> U kunt ons helpen door een van onze tegenprestaties te kopen of onze pagina te delen!

 

HARTELIJK BEDANKT !

 

Meer info over Woman Do:

Website

Facebook

Instagram

 

 

www.growfunding.be/womando