Het Begijnenhuis

/ Een draaischijf van ontmoeting en dialoog

Owner

/ Een draaischijf van ontmoeting en dialoog

Een uniek project van de vzw's (Atouts Jeunes AMO, Make It Real vzw, Zonnelied vzw) die samenwerken met de wijkbewoners onder de gemeenschappelijke noemer van Het Begijnencollectief.

Contacteer projecthouder
Dit project is beëndigd op 15/01/2018

Met het collectief van de Begijnen in Hoog-Molenbeek willen we het beruchte leegstaande café van de gebroeders Adbeslam omvormen tot een buurthuis van en voor de buurt.

Zo geven we een positieve wending aan deze plek waar de buurtbewoners op zitten te wachten. Steun dit project en ontdek de nieuwe dynamiek in Hoog-Molenbeek waar nieuwe initiatieven in concrete projecten worden uitgebroed.

Het collectief van de Begijnen richt een buurthuis in waar ruimte is voor wijkprojecten zoals jongerenopvang op zaterdagmiddag, huiswerkbegeleiding, opvang voor kinderen van 5 tot 12 jaar op woensdagnamiddag, alfabetiseringslessen, praatgroepen, wereldkeuken kooklessen, bewustmaking rond welzijnsthema’s, sport en cultuur en workshops over duurzame ontwikkeling. Voor het initiatief viel de keuze op het voormalige café van de broers Abdeslam, dat leegstaat.

Door het gebouw te gebruiken voor een gemeenschapsproject kunnen de wijkbewoners als burgers kansen benutten en een eigen plek krijgen in de wijk. De mensen in de wijk schaarden zich al achter het project. Het Begijnenhuis (werktitel) zou als lokaal de plaatselijke dynamiek ondersteunen en een plek worden waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar sociale en burgerinitiatieven georganiseerd kunnen worden.

Het project kan de vicieuze cirkel doorbreken die te wijten is aan gebrekkige informatie. Door mensen bewust te maken en hun onderlinge contact te verbeteren  willen we het  signaal geven dat ze er niet alleen voor staan en dat er samen kan gezocht worden naar oplossingen.

Daarom doen we een beroep op u dit molenbeeks project te steunen. Met jouw steun kunnen we de leegstaande ruimte ombouwen tot een buurthuis en inrichten zodat het voor iedereen toegankelijk is. 

Je kan steunen door:

  • deze oproep te delen via sociale media
  • te kiezen voor één van de rewards via de rode 'STEUN DIT PROJECT'-knop rechts boven
  • Een vrije bijdrage te storten op het rekeningnummer van Zonnelied vzw (BE79 7865 6640 7333) met als vermelding “gift – je rijksregisternummer - growfunding BEGCOL. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Op deze manier kun je tot de helft van je gift terugkrijgen.

BEDANKT!!!

Buurthuis de Begijnen in de pers:

 
Le café des frères Abdeslam va être transformé en maison de qu...

Le café des frères Abdeslam n'a pas bougé d'un poil en deux ans... Des citoyens ont décidé de prendre les choses en main! ✨?

Posted by RTL Info on Sunday, September 24, 2017