Een straaltje zon voor een ziek kind

/ Sunchild

Dit project is beëndigd op 29/06/2016

Sun Child is een vereniging die ernstig zieke kinderen uit kansarme gezinnen helpt.

Wat doen we concreet om deze kinderen te helpen? Ziekenhuizen nemen contact met ons op en brengen ons op de hoogte van een gezin in nood. Samen met de maatschappelijk werker bepalen we vervolgens de behoeften van het gezin en proberen we een oplossing te vinden. Die kan bestaan uit:

  • financiële steun, meer bepaald een tussenkomst in de medische kosten;
  • logistieke steun, onder andere het kind naar de zorginstelling laten brengen door een vrijwilliger van de vereniging;
  • morele steun via de aanwezigheid van vrijwilligers om het kind te troosten en afleiding te bezorgen tijdens een ziekenhuisverblijf.

Behalve deze specifieke steun organiseert Sun Child ook nog andere, meer ludieke activiteiten, zoals voorstellingen van het Sparadrap Circus of een vakantieverblijf, waarvoor wij echt uw hulp nodig hebben! Die momenten vormen echte lichtpunten waarbij het kind en zijn gezin wat op adem kunnen komen en de ziekte even kunnen vergeten. Jammer genoeg hangt er een beduidend prijskaartje aan de organisatie van die vakanties.

Dankzij uw vrijgevigheid kunnen we niet alleen die vakanties blijven aanbieden, maar ook beantwoorden aan de steeds groeiende vraag van die gezinnen. Bedankt voor uw solidariteit.

Spreek er zeker over met uw kennissen en verspreid dit bericht.

Om u te danken voor uw deelname, krijgt u van ons een kleine attentie. http://www.sunchild.be/

https://www.facebook.com/sunchild.asbl