Steun het proces van solidariteit!

/ Solidarity is not a crime

Migranten en burgers worden vervolgd vanwege zogezegde mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie. Steun hen om de kosten van deze vervolgingen te dragen.  Solidariteit, generositeit en empathie zijn universele waarden die nooit bestraft mogen worden met gevangenisstraffen!

Het "solidariteitsproces" heeft betrekking op elf personen die vervolgd worden vanwege zogezegde mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie. Onder de verdachten zijn migranten en burgers die hen onderdak boden.

Er is een overheidstrend steeds zichtbaar geworden: het systematisch stigmatiseren en criminaliseren van elke beweging ter ondersteuning van migranten in België. Dit proces symboliseert de verschrikkelijke escalatie naar meer criminalisering van essentiële waarden.  In België bestaat het misdrijf van solidariteit niet, maar de regering probeert een precedent te scheppen door burgers voor de rechter te dagen omdat ze migranten hebben geholpen, omdat ze ze beschermden tegen een repressief en gewelddadig beleid. Nochthans waren deze solidariteitsacties een reactie op de tekortkomingen van de Belgische overheid om haar wettelijke verplichtingen op nationaal en internationaal niveau na te komen. De ongelijke behandeling van de "verdachten" in dit proces toont precies het politieke opportunisme waaraan zij zijn blootgesteld.

Het is binnen dit ganse kader van onmenswaardigheid dat het Platform "Solidariteit is geen misdaad" werd opgericht. Het maakt deel uit van een beweging van algemene verontwaardiging en een bereidheid om zich collectief te mobiliseren om elke daad te weigeren die gericht is op het criminaliseren van de solidariteit onder burgers. Dit platform verbindt zich ertoe steun te verlenen aan alle personen, ongeacht hun oorsprong en/of administratieve situatie, die worden vervolgd voor daden van solidariteit en bescherming van fundamentele waarden. Sommige verdachten zitten nog steeds in hechtenis.

Het proces, dat op 6 september 2018 werd geopend, vindt plaats op 7, 8 en 9 november 2018 met de pleidooien van elk van de partijen. De uitspraak wordt in december verwacht.

  

Onder de "verdachten" bevinden zich:

 • Walid, een Tunesiër die al 17 jaar legaal in België is gevestigd, werd 8 maanden in preventieve hechtenis gehouden. Hij wordt vervolgd voor het onderbrengen van een jonge dakloze die illegaal in België verblijft, die ook wordt beschuldigd van het feit dat hij een vermoedelijke smokkelaar is. Deze laatste had echter verklaard dat hij slechts een migrant was die de oversteek naar Engeland probeerde te maken.

 • Zakia, een Belgisch-Marokkaans maatschappelijk werkster, werd ook twee maanden in preventieve hechtenis gehouden.

 • Mustapha werd gearresteerd toen hij in een vrachtwagen wilde stappen.

 • Anouk, hoofd van een tijdschrift, en Myriam, een journalist, ontvingen verschillende migranten in hun huizen.

 • Mahmoud, Hassan, Alaa Mohamed, Hussein, Abdulrahman, Youssef zijn ook aangeklaagde migranten.

 

Dit proces verzwakt de economische en sociale situatie van de verschillende verdachten (verlies van sociale en huisvestingsrechten, kosten van juridische procedures, ...); wij willen hen financieel ondersteunen om de kosten van deze opsluitingen en processen te dekken.

Het bedrag van 15.000 euro wordt evenredig verdeeld over de verschillende beschuldigden. 

Solidariteit is geen misdaad. Wij aanvaarden deze rechtszaken niet!

In ruil voor uw financiële steun, nodig we jullie uit om midden december, de avond van het vonnis (datum onbekend tot op heden), zodat wij samen onze menselijke solidariteit met de beschuldigde, maar ook uitwisseling tussen burgers op het proces kunnen tonen.  

 • 10€ Dankbetuiging op het platform + uitnodiging op de solidariteitsavond 
 • 25€ Dankbetuiging + uitnodiging voor 2 personen
 • 50€ Dankbetuiging + uitnodiging voor 2 personen + 2 drankjes
 • 100 € Dankbetuiging + uitnodiging voor 4 personen + 4 drankjes + 4 TSHIRT's 'Solidarityisnotacrime'
 • 250 € Dankbetuiging+ uitnodiging voor 4 personen + 4 drankjes + 4 drankjes + 4 TSHIRT's 'Solidarityisnotacrime' + 4 maaltijden.
 • 500 € een op maat gemaakte workshop / Training over migratievraagstukken (te definiëren) / Ontmoeting met een specialist op het gebied van migratievraagstukken aan wie u al uw vragen kunt stellen / Filmdebat / gebaardebat / gebaarde conferentie/ showtickets gegeven door United Stages.
 • 1000 € Contacteer ons en we vinden samen een unieke reward!

 

Met de steun van:

https://www.facebook.com/solidarityisnotacrime/
https://solidarityisnotacrime.org/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-proces-des-hebergeurs-de-migrants?id=2400035 (7min)