Gerechtigheid voor Samira/Cécile

/ Bernard Nicha Malika Henry Modi Maria & Petya

Dit project is beëndigd op 16/04/2016

Op 22 januari 2016 barstte de zaak ‘Samira/Cécile’ los in de pers. Deze jonge lerares Frans solliciteerde in een middelbare school in Jette, maar mocht niet op gesprek komen. ’s Anderendaags besloot ze een nieuwe sollicitatiebrief te versturen, onder de naam Cécile. Hoewel ze minder ervaring had, kreeg Cécile niet één, maar twee voorstellen voor een gesprek in nog geen tien minuten tijd.

[U kan de ondertitels selecteren door op CC te klikken rechtsonderaan in de video kader.]

 

Dergelijke gevallen van discriminatie zijn schering en inslag, maar blijven onbestraft wegens gebrek aan bewijs. Dit geval is echter anders. Zonder het te beseffen, heeft Samira een ‘praktijktest’ uitgevoerd. Dat is een doeltreffend middel om discriminatie te bewijzen door twee cv’s op te sturen met hetzelfde profiel, maar met een andere afkomst.

Samira wil gerechtigheid, en wil klacht indienen bij de arbeidsrechtbank. Dankzij haar testing maakt Samira veel kans om het proces te winnen. Ze kan immers duidelijke bewijzen voorleggen. Bovendien werkt ze hiervoor samen met een ervaren advocatenkantoor, Progress Lawyers Network, dat er in 2015 in slaagde om het uitzendkantoor Adecco te laten veroordelen voor zijn discriminerende en racistische praktijken tegenover kandidaten van vreemde afkomst.

Steun Samira/Cécile! De slechte ervaring van Samira staat symbool voor een situatie die velen in Brussel en elders meemaken. De advocatenkosten zijn nog te vaak een obstakel om klacht neer te leggen.

Het is dus tijd om te reageren als we iets willen veranderen. Daarom willen wij Samira steunen, en haar helpen om de nodige 4000€ in te zamelen. We hopen ook de praktijktest beter bekend te maken. Hoe meer discriminatieslachtoffers praktijktesten realiseren om bewijzen te verzamelen, hoe meer klachten ook daadwerkelijk zullen worden neergelegd en hoe minder discriminaties ongestraft blijven. Tot slot hopen we dat de (politieke) geesten rijpen zodat de efficiënte methode die de praktijktest is, ook kan gebruikt worden door de arbeidsinspectie, om discriminaties proactief en systematisch op te sporen te bestraffen.

Eendracht maakt macht en daarom hebben we uw hulp nodig. Moedig uw vrienden aan om deel te nemen aan onze actie:

  • door een financiële bijdrage aan ons project te leveren
  • door onze campagne op facebook.com/samiracecile en twitter.com/samiracecile te promoten.

Met het ingezamelde geld kunnen we de kosten voor de advocaten, de communicatie en de bewustmakingscampagne betalen. Follow @samiracecile #samiracecile

https://www.facebook.com/samiracecile