Samen tegen armoede, samen tegen Corona

/ Welzijnszorg –de grootste beweging tegen armoede

Dit project is beëndigd op 22/05/2020

Sinds de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden mensen in armoede hard getroffen. Het is alle hens aan dek bij de vele armoedeprojecten. Wij willen deze projecten extra noodsteun geven zodat ze hun werk kunnen voortzetten zolang dat nodig is!

 

Sinds de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het alle hens aan dek bij de vele honderden lokale armoedeprojecten en -verenigingen in Vlaanderen en Brussel. We krijgen signalen van vrijwilligersgroepen die met heel wat bijkomende kosten geconfronteerd worden.

Groepsactiviteiten worden geannuleerd, maar mensen worden niet in de steek gelaten. Vrijwilligers organiseren zich via belrondes en gaan langs. Groepen maken zelf affiches en flyers om mensen te informeren. En uiteraard moeten ze zelf ook voorzien in beschermende materialen. Allemaal extra kosten die moeilijk te dragen zijn voor deze kleine organisaties.

Om hen een hart onder de riem te steken, geeft Welzijnszorg extra noodsteun aan 163 lokale projecten. Het gaat om werkingen die manieren zoeken om op een veilige manier voedsel uit te dele, anderen hebben systemen opgezet om met iedereen in contact te blijven.

De veelheid en diversiteit aan projecten toont opnieuw hoeveel mensen zich actief en vaak vrijwillig inzetten om mensen in armoede te ondersteunen. 

HOE KUN JIJ HELPEN?

Met jouw donatie kunnen wij deze noodsteun te blijven geven. In totaal hebben wij daarvoor 30 000 euro nodig. Wij zorgen dat ingezamelde middelen verdeeld worden over organisaties die een aanvraag tot toelage doen. Zo help jij ons helpen! 

Lees meer over de projecten en ons werk in tijd van Corona hier.

*** Volg updates en nieuws over de campagne en ons werk via onze websiteFacebook en Twitter ***