Rassure moi – stel me gerust – طمني عليك

/ Wissal vzw

Owner

/ Wissal vzw

Wissal asbl est une association reconnue par la VGC depuis des années, qui travaille sur la citoyenneté, le socioculturel et sur l’humanitaire, nous n’avons pas beaucoup de subsides et nous sommes basés à Bruxelles à la rue de Laeken 68.

Contacteer projecthouder
Dit project is beëndigd op 10/05/2020

We hebben een collectief opgericht genaamd Rassure moi - stel me gerust - طمني عليك  om studenten en mensen in een precaire situatie als gevolg van de lockdown te helpen. 

Bedankt voor je steun!

Rassure moi - stel me gerust - طمني عليك is een solidair burgerinitiatief voor burgers die in een precaire situatie zijn terechtgekomen door de inperkingsmaatregelen door het coronavirus in België.

We lanceerden een oproep tot donaties voor burgers die in België verblijven en die moeilijkheden ondervinden ondanks overheidsmaatregelen om het coronavirus uit te roeien.

Verschillende burgers worden getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus (studenten, zieken en reizigers) in België. De meeste van deze mensen komen uit gezinnen met lage inkomens. Ze vertrouwen op zichzelf, ze combineren verschillende (studenten) jobs  om aan hun behoeften te voldoen. Ze geven privélessen, ze passen op de kinderen, ze werken in cafés, restaurants en winkels enz ...

Vandaag hebben de meeste van deze burgers hun baan verloren. Sommigen van hen hadden een betaalde stage en werden ontslagen, anderen zijn op reis en zijn geen inwoners, ze zitten in moeilijkheden, ver van hun familie, ve van enige steun, families waarvan iemand het coronavirus heeft, hebben ons nodig, onze vrijgevigheid en onze solidariteit.

Het maatschappelijk middenveld in België organiseert een solidariteitsbeweging en een oproep tot donaties vanwege een vereniging die vandaag zal worden opgericht.

Aanbevolen acties:

1. Financiële steun.
2. Vrijwilligers zoeken om studenten bij hen thuis te verwelkomen.
Doe een donatie om getroffen burgers te steunen en deel deze oproep met uw dierbaren!