Protest March – 17u, 24 mei BXL NOORD

/ Platform ‘Trump not Welcome’

Dit project is beëndigd op 23/05/2017

Op 24 mei (17h, Noord station Brussel) laten we de wereld horen dat Brussel het niet eens is met het beleid van Trump en zijn Europese evenknieën.

Maak deze protestmars mee mogelijk, draag je steentje bij én nodig uw vrienden uit om deze oproep te verspreiden!

Eind mei komt Donald Trump, president van de Verenigde Staten, naar België voor een NAVO-top. De afgelopen maanden wekte Trump overal ter wereld verontwaardiging op: hij zaait verdeeldheid, ontkent de klimaatopwarming, intimideert de media, bouwt solidariteit af, beledigt vriend en vijand, …

Samen zeggen we ‘Neen’ tegen Trump, zijn beleid en zijn Europese evenknieën. Kom naar de protestmars op 24 mei om 17u in Brussel:

 • Voor sociale rechten: we komen op voor de belangen van de 99% en tegen de wereldwijde besparingspolitiek, de afbraak van sociale rechten en de verzwakking van de positie van werkende mensen;
 • Voor vrede en tegen alle militaire interventies die het internationaal recht schenden. Tegen militaire investeringen ten koste van onderwijs, gezondheidszorg, klimaat en internationale solidariteit;
 • Voor een leefbare wereld: we willen een solidair en daadkrachtig klimaatbeleid voor een duurzame toekomst;
 • Tegen seksisme en racisme: rechten waarvoor de strijd lang geleden is aangevat liggen onder vuur. Wij verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie en komen op voor een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen.

We verwachten duizenden deelnemers op de protestmars. Heel wat artiesten en sprekers zegden hun medewerking toe. Om de manifestatie in goede banen te leiden en veilig te laten verlopen zijn we nog op zoek naar 5.500€. Deze som gebruiken we om de volgende kosten te financieren:

 • Podium met geluidsinstallatie
 • Veiligheidvoorzieningen
 • Communicatie

Jij kan helpen door naar de manifestatie te komen, deze oproep verder te verspreiden en/of door in te tekenen op  één van de rewards:

 • 10€: Je krijgt een sticker en affiche af te halen op de stand aan het start- en eindpunt van de betoging
 • 40€: Je krijgt een sticker, affiche en fietsvlagje, af te halen op de stand aan het start- en eindpunt van de betoging
 • 75€:  Je krijgt het bovenstaande én een exemplaar van het boek “als de NAVO de passie preekt” (NL) of “la stratégie du chaos” (FR)
 • 250€: De reward van 75€ én een lezing / workshop over een van de thema’s van de manifestatie (in overleg af te spreken)
 • 500€:  De reward van 75€ én een screening van de film ‘Shadow world’ met een nagesprek
 • 1000€: contacteer ons  en we bedenken samen een unieke reward

http://www.trumpnotwelcome.be/ 

https://www.facebook.com/events/144150509422343/