Civic Crowdfunding

 

Civic Crowdfunding is in volle ontwikkeling in België. Growfunding en Socrowd zijn momenteel de twee belangrijkste spelers. Beide platformen delen dezelfde visie:

Social impact crowdfunding zet participatieve financiering in als een middel tot maatschappelijke verandering. Via sociale crowdfunding vloeit geld en middelen naar projecten met een positieve impact op de samenleving. Op die manier wordt de ‘crowd of massa’ gemobiliseerd om deel te nemen aan projecten die elk op hun manier een antwoord bieden op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.

Reward based via Growfunding

Growfunding werkt participation-based. In ruil voor een bijdrage ontvang je een originele beloning die je op een of andere manier betrekt bij het project. Projecthouders kunnen het platform inzetten om uiteenlopende doelstellingen te realiseren. Growfunding is dus meer dan louter een financieringsinstrument. Het is ook...

Een netwerkinstrument

Als projecthouder betrek je niet enkel je eigen achterban, je zet ook in op het bereiken van nieuwe netwerken. Wanneer je een project via Growfunding lanceert, nodig je je hele omgeving en zelfs de ruime samenleving uit om deel te nemen. Bij het opbouwen van je campagne leer je hoe je nieuwe contacten en organisaties op verschillende niveaus en binnen verschillende domeinen kan bereiken.

Een participatiemethodiek

Mensen informeren over je project is noodzakelijk, hen actief erbij betrekken is nog beter. Die extra dimensie stelt Growfunding voorop. Het inzetten van rewards zijn hierbij cruciaal. Samen met de projecthouders gaat Growfunding op zoek naar originele rewards die growfunders en projecthouders bij elkaar kunnen brengen. Zo worden growfunders ook deelnemers.

Leertraject

Bij de opstart van een Growfundingproject komt heel wat kijken. Mensen of organisaties met een inspirerend plan kunnen daarom rekenen op specifieke ondersteuning.

Hoe communiceer je wervend over je project?
Hoe bereik je de juiste mensen?
Hoe activeer je sociale netwerken?
Hoe kun je andere mensen actief betrekken bij de uitvoering van je project?
Welke rewards kun je inzetten?
Hoe vertaal je je project in een online video?


Als (kandidaat-)projecthouder kun je gratis deelnemen aan twee interactieve workshops waarin al deze vragen aan bod komen.

Brussel & omgeving positief in beeld brengen

Elk Growfundingproject is een inspirerend verhaal van Brusselaars die zich inzetten voor hun stad en die iedereen uitnodigen om deel te nemen. Growfunding zet expliciet in op een positieve beeldvorming van Brussel als creatieve, sociale en ondernemende stad en dit zowel bij de publieke opinie, bij opiniemakers als bij de Belgische beleidsactoren in de verschillende overheden. Als communicatieplatform versterkt Growfunding deze boodschappen via verschillende kanalen.

 

Renteloze leningen via Socrowd

SoCrowd staat voor sociale crowdfunding en is een innovatief en creatief financieringsinstrument voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde. SoCrowd geeft financiële zuurstof aan duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector door het aantrekken van privékapitaal te begeleiden.

Het platform versterkt via het co-financieringsmodel de band tussen een organisatie en haar actieve achterban. Socrowd gelooft in een cofinancieringsmodel en in de organisaties die op www.socrowd.be staan: voor elke euro dat de organisatie kan verzamelen, krijgen ze 3 euro ter beschikking onder de vorm van een renteloze lening.