Privacy beleid

Hoofdstuk 1: Samenvatting

art 1.1 Persoonsgegevens

De website www.growfunding.be is eigendom van Growfunding vzw, hierna kortweg growfunding, met maatschappelijke zetel te Brussel, Leopold II Laan  276 te 1081 Brussel en met ondernemingsnummer BE 657.921.306 .

Bij het gebruik van www.growfunding.be wordt de gebruiker gevraagd bepaalde gegevens in te vullen. Growfunding gebruikt die gegevens voor het beheer van databestanden en website; voor de (verbetering van de) aangeboden maatschappelijke dienstverlening; voor analyse en onderzoek; voor het informeren van de gebruiker over projecten en updates die uitgaan van growfunding.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met zijn persoonsgegevens:

 • het inzagerecht verleent hem het recht om inzage te krijgen in de verzamelde gegevens
 • het correctierecht verleent hem het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben
 • het verzetsrecht verleent hem het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens te verzetten, dit indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing

Voor meer informatie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Ministerie van Justitie, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

art 1.2 Wijzigingen privacy beleid

Naar aanleiding van aangepaste maatschappelijke dienstverlening, feedback van gebruikers of wijzigingen in de wetgeving kan growfunding, zonder voorafgaande kennisgeving, haar Privacybeleid wijzigen. De laatste update dateert van 25 maart 2015. De wijzigingen worden meegedeeld op www.growfunding.be.

art 1.3 Contact

Vragen, opmerkingen en feedback op het Privacybeleid van growfunding kan de gebruiker schriftelijk bezorgen aan info@growfunding.be.

Hoofdstuk 2: Beleid

Growfunding respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers en doet het nodige om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Met dit Privacybeleid geeft growfunding aan hoe het gegevens ontvangt, verzamelt en verwerkt wanneer de bezoeker/gebruiker www.growfunding.be bezoekt en/of een beroep doet op de eraan gekoppelde maatschappelijke dienstverlening.

art 2.1 Bezoek

Wanneer de gebruiker www.growfunding.be enkel bezoekt (zonder zich via een eigen account te registreren) vraagt growfunding geen persoonsgegevens op.

art 2.2 Registreren

Pas wanneer de bezoeker gebruik maakt van de verstrekte maatschappelijke dienstverlening (zoals het volgen, steunen en lanceren van projecten) vraagt growfunding hem zich met een account te registreren waarbij hij persoonlijke gegevens dient op te geven.

Van zodra de bezoeker zich op www.growfunding.be met een eigen account registreert, wordt hij een gebruiker en:

 • aanvaardt hij de Algemene Voorwaarden van growfunding
 • gaat hij akkoord met het Privacbeleid van growfunding met betrekking tot het aanwenden van persoonsgegevens
 • geef hij growfunding de toestemming de verstrekte gegevens bij te houden

 

Growfunding behandelt de gegevens die de gebruiker verstrekt in overeenstemming met haar Privacybeleid en met de Belgische wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens hem toebehoren en/of de toestemming heeft en/of over het recht beschikt ze mee te delen. Growfunding kan de gebruiker de toegang tot www.growfunding.be tijdelijk of definitief ontzeggen bij misbruik zoals het verstrekken van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. Growfunding is op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien gebruikers onnauwkeurige of foutieve gegevens verstrekken op www.growfunding.be.

 

art 2.3 Door de gebruiker verstrekte gegevens

Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft de gebruiker growfunding de toestemming de door door de hem verstrekte persoonsgegevens te ontvangen, te verzamelen en te verwerken. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving: enkel de daartoe aangeduide of bevoegde medewerkers van growfunding kunnen ze bij de uitoefening van hun functie of hun opdracht raadplegen, dit steeds in overeenstemming met het Privacybeleid van growfunding.

De verstrekte persoonsgegevens verkrijgt growfunding wanneer:

 • de gebruiker zich met een eigen growfunding-account of een Facebook-account aanmeldt en registreert. Bij het aanmelden via Facebook vraagt growfunding toegang tot het openbaar Facebook-profiel, vriendenlijst en e-mailadres. In beide gevallen is het door de gebruiker ingevulde wachtwoord voor growfunding niet zichtbaar (het wordt geëncrypteerd in een databank opgeslagen)
 • de bezoeker/gebruiker zich bedient van computer, gsm, tablet of ander apparaat, ook indien meerdere bezoekers/gebruikers hetzelfde apparaat bedienen. Het gaat om gegevens die Google Analytics verstrekt zoals o.a. IP-adres, de gekozen taal, de locatie, het type browser, de bezochte pagina's, de bezoekersduur van een pagina. Daarnaast ontvangt growfunding eveneens gegevens door het gebruik van cookies (zie Hoofdstuk 3 Cookies)

art 2.4 Raadplegen en verwerken gegevens

De daartoe aangeduide of bevoegde medewerkers van growfunding raadplegen en verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor het uitbouwen en het optimaliseren van de maatschappelijke dienstverlening: het lanceren, het volgen en het steunen van projecten en alle activiteiten die daarmee verband houden.

art 2.5 Account

De gebruiker kan via de eigen account de persoonsgegevens die hij aan growfunding verstrekt op elk moment raadplegen en wijzigen. De gebruiker kan de eigen account laten wijzigen, op non-actief laten laten plaatsen of laten verwijderen door een duidelijk en schriftelijk verzoek te richten aan growfunding (per email aan info@growfunding.be) met een kopie van de identiteitskaart in bijlage. Op voorwaarde dat geen essentiële gegevens verloren gaan, zal growfunding het verzoek binnen de 30 dagen inwilligen: de essentiële gegevens behelzen de inspanningsverbintenissen die growfunder, projecthouder en/of platformhouder wederzijds aangaan (zie Algemene Voorwaarden).

Hoofdstuk 3: Cookies

Cookies zijn bedoeld om surfen op het internet gemakkelijker en aangenamer te maken. Ook growfunding stemt www.growfunding.be af op de gebruiker om hem te herkennen bij een volgend bezoek. Het gebruikt de cookies echter nooit om de gebruiker te identificeren. Het wendt de via cookies ingewonnen gegevens, op volledig anonieme basis, enkel aan voor onderzoeksdoeleinden; voor gebruikersstatistieken; voor het verbeteren van growfunding (www.growfunding.be, maatschappelijke dienstverlening, …).

art 3.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van de gebruikte computer wordt opgeslagen van zodra een website bezocht wordt. Dit bestand bevat de naam van het cookie, de waarde (dat kan een unieke code zijn), de vervaldatum en de domeinnaam waarnaar het cookie verstuurd wordt bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Via het cookie herkent de server de computer, analyseert het surfgedrag en stemt de zoekresultaten af op de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker/gebruiker. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan die website die het heeft aangemaakt.

art 3.2 Cookies weigeren

De bezoeker/gebruiker kan zijn browser zo configureren dat het aanmaken van cookies verhinderd wordt en/of dat hij telkens verwittigd wordt. De website http://www.aboutcookies.org/ verschaft meer informatie over hoe cookies te weigeren. Het weigeren van een cookie maakt het surfen echter moeilijker en soms zelfs onmogelijk. Ook www.growfunding.be zal niet altijd (even optimaal) werken wanneer cookies niet aanvaard/verwijderd worden.

art 3.3 Cookies aanvaarden

Indien de gebruiker bij het bezoeken van www.growfunding.be de link “verdergaan” aanklikt (zonder de cookie-instellingen aan te passen) wordt hij verondersteld de cookies te aanvaarden. De bezoeker kan later altijd eerder geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn computer, tablet of ander mobiel apparaat.

Cookies maken zoekgedrag efficiënter door bepaalde gegevens - zoals bijvoorbeeld de taalkeuze - vanaf het tweede bezoek automatisch in te stellen. Er bestaan twee soorten cookies:

 • sessiecookies onthouden de voorkeuren alleen tijdens die ene surfsessie
 • permanente cookies blijven actief tot ze door de bezoeker/gebruiker verwijderd worden of tot de einddatum van het cookie bereikt is

 

Ook www.growfunding.be herkent de bezoeker/gebruiker en maakt gebruik van volgende cookies:

 

 • noodzakelijke cookies zijn onmisbaar om www.growfunding.be te bezoeken. Het weigeren van deze cookies leidt tot een niet optimaal gebruik
 • functionele cookies maken van het bezoek aan www.growfunding.be een meer aangename en gepersonaliseerde surfervaring
 • performantie cookies dragen bij tot gebruiksgemak (usability) en gebruikerservaring (user experience) met, bijvoorbeeld, cookies die het aantal unieke bezoekers of de meest geraadpleegde pagina’s tellen
 • andere cookies sturen via aanklikbare links door naar andere websites waarbij mogelijk opnieuw cookies worden aangemaakt (lees het privacybeleid van die websites erop na)