Partnerpagina

 

Een eigen Growfundingplatform voor jouw gemeente, stad, regio of je organisatie? Met een partnerpagina op maat kan je Growfunding inzetten als sociale en financiële hefboom, ook buiten Brussel.

Waar andere crowdfundingplatformen enkel een website aanbieden (white label), krijg je bij Growfunding het totaalpakket: een eigen Growfundingpagina én individuele ondersteuning tijdens het volledige traject:

  • We ondersteunen je bij het lanceren van een call for projects en bij de selectie van de projecten

  • We organiseren een trajectondersteuning op maat voor alle projecthouders

  • We lanceren een partnerpagina en plaatsen alle projecten online

  • We adviseren de projecthouders en platformhouder over de communicatiestrategie

  • We plannen een gezamenlijke evaluatie na afloop van de projecten en denken samen na over een vervolgtraject

 

De eerste partnerpagina’s worden gelanceerd vanaf eind 2016 in samenwerking met de volgende partners:

  • Antwerpen aan ’t woord: Growfunding/Antwerpen (December 2016-Februari 2017)

  • Bond Beter Leefmilieu:  Growfunding/BBL (April 2017 – Juni 2017)

  • ...

 

De ontwikkeling van deze partnerpagina is het resultaat van een voorbereidend praktijkgericht onderzoek. In het voorjaar van 2015 werd in samenwerking met JES, Toestand, Parckfarm TT en Le Début des Haricots een eerste experimentele partnerpagina gelanceerd. Met als bedoeling te onderzoeken hoe Growfunding kan ingezet worden om een (informeel) stedelijk weefsel te creëren op en rond het nieuwe park op Thurn & Taxis, één van de strategische ontwikkelingszones van het Brussels Gewest. Op deze experimentele partnerpagina werden toen vier projecten gelanceerd: www.growfundig.be/tt

 

Interesse in een eigen partnerpagina? Contacteer ons

Wil je ook een partnerpagina?

Contacteer ons