Ons verhaal

Ziehier ons jaaroverzicht van 2018-2019!

Dankzij 5.119 growfunders, slaagden 92% van de gelanceerde campagnes. Gemiddeld haalde elke projecthouder 116% van het beoogde doelbedrag op. Samen blijven we stad maken!

Heel wat projecten namen ook deel aan de door ons georganiseerde Growfunding/Bazaar in november en mei of andere evenementen zoals de benefietavond in L'Uzinne of het Matching Fund diner.

Bekijk het scala aan projecten die dit jaar zijn ontstaan en /of een helpende hand hebben gekregen!

Klik op de afbeelding voor meer detail.

 

Eind 2012 keurde het Europees Sociaal Fonds de projectaanvraag goed van de onderzoeksgroep MIRO verbonden aan de opleiding Sociaal Werk, Odisee (voorheen HUBrussel). De onderzoekers kregen een jaar de tijd om een antwoord te formuleren op de volgende vraag:

 

“Hoe kan crowdfunding ingezet worden om het sociale, culturele en economische potentieel van de stad te benutten?“

 

Gesteund door vijf Brusselse partners (Beursschouwburg, Cultuurnet, 
Globe Aroma, Met-X en SoCrowd) en het Nederlandse crowdfundingplatform Voordekunst.nl was de opzet om een blauwdruk te ontwikkelen voor een sociaal-innovatief crowdfundingplatform op maat van de stad.

 

Met de financiële steun van toenmalig Vlaams minister voor Brussel Pascal Smet zetten de onderzoekers een pilootfase op in de Brusselse context. Tussen december 2013 en februari 2014 lanceerden ze dertien kleinschalige Brusselse projecten. Op die drie maanden tijd ondersteunden 1440 growfunders de projecten voor een totaalbedrag van 66.600 euro. Acht van de dertien projecten werden gerealiseerd.

 

Gewapend met de onderzoeksresultaten en de opgedane ervaring uit de pilootfase ging Growfunding definitief online in oktober 2014. Sindsdien lanceerden we 55 projecten (juli 2016). Het voorbije jaar, van september 2015 tot juli 2016 bedroeg het slaagpercentage maar liefst 94%.

 

Als resultaat van een praktijkgericht onderzoek was Growfunding ingebed binnen de Odisee Hogeschool, campus Brussel. Dankzij een structurele subsidie vanuit het Brusselse Stedenfonds (VGC) is Growfunding sinds juli 2016 als spin-off verzelfstandigd in een vzw.