Solidariteit met werknemers zonder papieren

/ MOC Brussel, Comité van werknemers zonder papieren

Dit project is beëndigd op 31/05/2020

Solidariteit betekent de zwaarste lasten spreiden over de breedste schouders. Dit solidariteitsfonds wordt gebruikt om een aantal van onze leden zonder papieren te ondersteunen om in dringende behoeften te voorzien. Maar we roepen onze overheden ook op om zich te organiseren zodat iedereen beschermd wordt.

Zolang de huidige maatregelen gelden, willen minimaal maandelijks 6.500 euro op te halen.

De leden van van het Comité Werknemers zonder Papieren en de Liga van het huishoudelijk personeel zonder papieren werken het hele jaar door en zetten zich dagelijks in voor werknemers met papieren en zonder papieren. Door de crisis vallen deze mensen zonder inkomen. Ze zijn het voorbeeld bij uitstel van al diegenen die vandaag vergeten worden door de overheden: kwetsbare werknemers, zelfstandigen, thuislozen en mensen zonder papieren. 

Onze leden hebben vooral ondersteuning nodig om hun huur te kunnen betalen. De opgehaalde middelen zullen enkel als laatste redmiddel gebruikt  worden. Enkel indien de verhuurder de huur niet laat vallen, verlaagt of bevriest, gebruiken we deze middelen. Zolang de huidige maatregelen gelden, willen minimaal maandelijks 6.500 euro op te halen. Bedankt voor jullie steun.

We maken deze oproep publiek om zo ook onze overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheid om iedereen ongeacht hun statuut te beschermen en op een solidaire wijze te ondersteunen. Alleen door de meest precaire te beschermen, kunnen we onszelf beschermen tegen de gezondheids-, economische en sociale gevolgen van deze crisis.

Les Confins, dagelijkse verzet tegen de realiteit van de groeiende sociale ongelijkheden door de corona maatregelen:

Meer info over Moc Brussel