Protest Mars 07/07/2018

/ Trump Not Welcome - Make Peace Great Again

Dit project is beëndigd op 15/07/2018

Kom op zaterdag 7 juli naar Brussel en zeg samen met ons 'Neen' tegen Trump, zijn beleid en dat van zijn Europese evenknieën.

Trump bezoekt ons land wellicht op 11 en 12 juli voor een NAVO-top. Op de agenda: meer defensie-uitgaven door alle NAVO landen, ook België. Het Trump Not Welcome-platform roept op om zaterdag 7 juli terug de straat te claimen.

Wij willen niet meestappen in dit militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving. Doe je mee?

Kom op zaterdag 7 juli naar Brussel en zeg samen met ons 'Neen' tegen Trump, zijn beleid en dat van zijn Europese evenknieën. Laat ons samen een boodschap geven:

Voor vrede

Tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen en de militarisering die Trump en de NAVO ons willen opleggen. Wij willen ons belastinggeld geïnvesteerd zien in onderwijs, gezondheidszorg, klimaat en internationale solidariteit! Voor een wereld zonder kernwapens!

Voor een leefbare wereld

Te gek voor woorden: bruinkoolcentrales worden heropend en jodiumpillen verspreid om ons te beschermen tegen scheuren in de kerncentrales. Wij willen een solidair en daadkrachtig klimaatbeleid voor een duurzame toekomst.

Voor een tolerante en solidaire samenleving

Racisme, seksisme, intimidatie, criminalisering van zij die oorlog ontvluchten en mensen die hun huis openstellen uit solidariteit … Rechten waarvoor de strijd lang geleden is aangevat, liggen onder vuur. Wij komen op voor de rechten van alle mensen, vanuit de principes van gelijkheid en solidariteit.

Voor sociale rechten

Voor de belangen van de 99%. Neen aan de zelfbedieningspolitiek van regeringen die bestuurd worden door en voor de rijkste 1%. Genoeg besparingspolitiek. Tijd om te investeren in de samenleving.

We verwachten duizenden deelnemers op de protestmars. Heel wat artiesten en sprekers zegden hun medewerking toe. Om de manifestatie in goede banen te leiden en veilig te laten verlopen zijn we nog op zoek naar 2000 €. Deze som gebruiken we om de volgende kosten te financieren:

  • Podium met geluidsinstallatie
  • Veiligheidvoorzieningen
  • Communicatie

Jij kan helpen door naar de manifestatie te komen, deze oproep verder te verspreiden en/of door in te tekenen op  één van de rewards:

  • 10€: Je krijgt een sticker en affiche af te halen op de stand aan het start- en eindpunt van de betoging
  • 40€: Je krijgt een sticker, affiche en vredes- fietsvlagje, af te halen op de stand aan het start- en eindpunt van de betoging
  • 75€:  Je krijgt het bovenstaande én een exemplaar van het boek “als de NAVO de passie preekt”
  • 250€: De reward van 75€ én een lezing / workshop over een van de thema’s van de manifestatie (in overleg af te spreken)
  • 500€:  De reward van 75€ én een screening van de film ‘Shadow world’ met een nagesprek
  • 1000€: contacteer ons  en we bedenken samen een unieke reward

http://www.trumpnotwelcome.be/