Op weg naar Montreal!

/ La Fraternité

Owner

/ La Fraternité

De vzw La Fraternité is een vereniging van verschillende scholen met eenzelfde doel: de leerlingen actief bij het leerproces betrekken en hen zowel educatieve als sociale vaardigheden aanleren, zodat ze verantwoordelijke burgers worden.

Contacteer projecthouder
Dit project is beëndigd op 08/03/2015

In het kader van een nieuw onderwijssysteem wil de vzw La Fraternité (vijf scholen in het noorden van Brussel) verschillende leerlingen en leerkrachten de kans bieden om een educatieve reis naar Montreal te maken.

Onze scholen hebben een hoofdzakelijk multicultureel publiek met een moeilijk leertraject en krijgen elk jaar te maken met een toenemend aantal vroegtijdige schoolverlaters ...

Om daar iets aan te doen, zijn we een ECEC-school (Ecole Communautaire Entrepreneuriale Consciente) geworden, want de waarden en pedagogie hiervan lijken ons een perfect antwoord te bieden op deze situatie. Dit onderwijssysteem werd ontwikkeld in Quebec en wij zijn de eerste Europese school die zich hierbij aansluit. Daarom hebben we dus financiële middelen nodig om deze dynamische en creatieve schoolstructuur in de praktijk om te zetten.

De leerlingen moeten in zichzelf leren geloven, zichzelf overtreffen en zelf projecten opstarten. Vandaag hebben we al voldoende middelen ingezameld voor de uitwerking van dit project, maar we hebben nog uw steun nodig om de kosten te dekken van de reis naar Montreal die we willen organiseren.

Vorig jaar zijn enkele leerkrachten het schoolsysteem ter plaatse gaan “beleven” en nu willen we de leerlingen en andere leerkrachten uiteraard ook deze kans bieden. Het is immers belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt in het ECEC-systeem, want het succes van dit project hangt af van zowel de gevoelsmatige als de pedagogische aspecten.

Als u ons helpt om deze reis te realiseren, zegt u ja tegen gelijkheid van kansen en helpt u mee aan de ontwikkeling van onze school maar bovenal van een hele gemeenschap en wijk. Zo staat u mee aan de wieg van een gedeelde methode door en voor iedereen. U biedt de jongeren van vandaag de kans om de verantwoordelijke burgers van de toekomst te worden.

Op het programma: Tiendaagse reis naar Montreal met deelname aan het jaarlijkse internationale ECEC-congres en een onderdompeling gedurende één week in verschillende ECEC-scholen. Een reis naar Montreal kost uiteraard geld. Ons budget bedraagt € 7.500 (alles inbegrepen) voor twee leerlingen en drie leerkrachten (beoogd minimumaantal). Het exacte aantal leerlingen die dit unieke avontuur mogen beleven, hangt af van uw vrijgevigheid. Hoe meer giften, hoe meer kinderen de kans krijgen om deze verrijkende ervaring mee te maken, zich onder te dompelen in dit schoolsysteem en dit met hun vrienden te delen.

Alvast onze oprechte dank!

  • Bij een gift van € 10 ontvangt u per e-mail een gesigneerde foto van de deelnemende leerlingen.
  • Bij een gift van € 25 ontvangt u een gesigneerde foto van de leerlingen in Montreal. Bovendien brengen ze voor u een pot echte ahornsiroop mee.
  • Bij een gift van € 50 nodigen we u (+ één gast naar keuze) uit voor de eindejaarsdrink van de school. U kunt de deelnemende leerlingen en leerkrachten ontmoeten en een presentatie van hun reis naar Montreal en de door de leerlingen gerealiseerde projecten bijwonen.
  • Bij een gift van € 150 komt uw logo (of uw naam) op de bedankingsmuur van de school en op de website van de vzw.
  • Bij een gift van € 500 wordt u meter/peter van een klas. We nodigen u uit voor een kennismaking met uw petekinderen en voor de inhuldiging van uw naambord dat gedurende het schooljaar 2015-2016 aan de ingang van hun klas zal hangen.
  • Bij een gift van € 1500 kan er dankzij u één extra leerling aan de reis deelnemen. U wordt onze geprivilegieerde partner! Aan de ingang van onze school komt dan uw naambord, zodat iedereen kan zien dat innovatie in het onderwijs u nauw aan het hart ligt. http://www.oiecec.org http://www.step2you.be/ https://www.facebook.com/Ecole.Ecec/

https://www.facebook.com/asbllafraternite