Het feest van de stadskip

/ Le Début des Haricots & Co"

Dit project is beëndigd op 02/05/2015

Kippenfans, beginnende en geoefende kwekers en gewoon iedereen die graag meer wil weten over deze innemende dieren: help ons om het eerste Kippenfeest op poten te zetten in Brussel, op de site van Tour&Taxis op 16 mei 2015!

Steeds meer Brusselaars raken in de ban van de kip. Omdat kippen zo populair zijn, wil het Kippenfeest stadsbewoners op feestelijke en ludieke wijze aanmoedigen om kippen te kweken. Kip it simple is ons motto!

Onze doelstelling is eenvoudig: tonen dat je makkelijk kippen kunt kweken in de stad, als je je aan een paar regels houdt. En dat heeft alleen maar voordelen!

Kippen zijn vrolijke beestjes en daarom willen wij graag een vrolijk feestje, waar ook ruimte is voor infosessies en advies van experts (Wat moet je weten om kippen te kweken? Kan het bij mij in de tuin? Wat eten ze? Welke ziektes bestaan er en hoe herken ik ze?), een workshop kippenhokken bouwen, tentoonstelling van streekrassen, kennismaking met Brusselse kwekers en natuurlijk een poëtisch sprookjesmoment, gevederde concerten en omelet met oesterzwammen...

Je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken! Omdat we afval zoveel mogelijk willen beperken, organiseren we dit evenement zo milieuvriendelijk mogelijk. Voorts willen we zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van de overheid en van subsidies. Daarom roepen wij uw hulp in!

Wij hebben uw financiële steun nodig om dit feest succesvol te maken, maar hopen dat u ons ook wilt helpen om de Brusselaars warm te maken voor stadskippen. Het geld dat we inzamelen dient voor de betaling van:

  • experts en verenigingen die de kippenhouderij in de stad promoten
  • artiesten die ons helpen om dit feest fantastisch te maken
  • decoratiemateriaal, gereedschap en transport
  • communicatie (flyers en affiches, wegwijzers en drukwerk in groot formaat om stadskwekers voor te stellen)
  • de huur van materiaal (keuken)
  • eten voor de vrijwilligers

Als we meer geld inzamelen dan gepland of niet het volledige bedrag uitgeven, zal het resterende bedrag dienen voor kippenhokprojecten in Brussel. Als we niet genoeg geld inzamelen, betalen we u terug! Alvast bedankt voor uw steun en om zoveel mogelijk reclame te maken voor onze oproep!

Kot kot kot kedei, wees erbij! http://www.fetedelapoule.be

https://www.facebook.com/pages/F%C3%AAte-de-la-Poule/631319466978060