Solidair met mensen zonder papieren

/ Migranten Actie Front

Owner

/ Migranten Actie Front

Het Front d’Action des Migrants is een verenigingsplatform dat collectieven van mensen zonder papieren, maar ook verenigingen en burgers die steun bieden, samenbrengt. Het Front organiseert uitwisselingen, voorlichtingen en vorderingen, alsook directe acties met betrekking tot mensen zonder papieren in informele ruimtes over heel België.

Contacteer projecthouder
Dit project is beëndigd op 30/04/2017

Mannen, vrouwen en kinderen met of zonder papieren komen op voor menselijke waardigheid voor iedereen.  Steun ons en maak kennis met onze organisatie!

Al vele jaren voeren mensen zonder papieren actie en eisen ze hun regularisatie. Het zijn meestal vrouwen en alleenstaande mannen met of zonder kinderen, die vaak erg jong zijn. Momenteel zijn er 5 collectieven met in totaal meer dan 700 geëngageerde mensen zonder papieren: La voix des sans-papiers (L’Olivierstraat), het Ebola-collectief, het Collectief van de Afghanen, Het Collectief GSPPR Elsene en Voix des sans-papiers Luik.

Om de krachten te bundelen, proberen ze zo veel mogelijk geëngageerde en actieve mensen zonder papieren, maar ook andere personen en verenigingen samen te brengen om hen te steunen.

Ze verenigen zich noodgedwongen in verlaten woningen, ook bezettingen genoemd. De levensomstandigheden in deze woningen zijn zorgwekkend: problemen met verwarming, elektriciteit, water, toilet, voeding, infrastructuur enz. Die problemen vormen een reëel obstakel voor de organisatie van hun strijd.

Hun levensomstandigheden worden steeds schrijnender. Ze kunnen hun strijd niet ten volle voeren omdat ze veel energie besteden om te proberen voorzien in hun vitale behoeften.

Daarom doen we een beroep op u om hen te steunen in hun strijd voor de regularisatie van hun situatie.  Met uw financiële bijdrage kan het Migranten Actie Front de verschillende collectieven en bezettingen logistiek ondersteunen om zo hun politieke strijd te vergemakkelijken. Je kan steunen door:

  • deze oproep te delen via sociale media
  • te kiezen voor één van de rewards
  • een vrije bijdrage te storten op dit rekeningnummer (Front d’Actions des Migrants - BE67 0012 3298 5487) met deze medeling: 'Growfunding - je emailadres '

(Deze tekst werd vertaald door Ubiqus Belgium, taalspecialist van Growfunding)

https://www.facebook.com/groups/345789505624459/