De BIJ-zaak

/ Jeugd-en gezinsboerderij het Neerhof

Dit project is beëndigd op 30/01/2015

Tegen de lente van 2015 willen we op onze kinderboerderij van start gaan met een nieuw project over een zeer nuttig en noodzakelijk beestje: de honingBIJ.

Het verhaal begint dus kom wat dichterBIJ…

We willen met de kinderen van dichtBIJ naar de BIJen kunnen kijken en zo op een veilige manier uitleggen welke de verschillende BIJen en hun taken zijn. Samen was ontzegelen, honing slingeren én proeven natuurlijk. Zo leren ze al doende wat de BIJ voor ons kan betekenen en hoe belangrijk ze is voor ons ecosysteem.

Momenteel verblijven onze BIJen in een te kleine, afgeleefde, donkere kar waar we onmogelijk met een groep binnen kunnen. Onze droom is, in samenwerking met de leerlingen van Don Bosco Halle, een oude paardenkar om te bouwen tot een educatieve BIJenhal waar we een 5-tal BIJenkasten in kunnen plaatsen om veilig in te kunnen werken.

Maar we zijn er BIJlange niet. Om dit te realiseren vragen wij jou om je steentje BIJ te dragen. Met het ingezamelde geld kunnen we het nodige materiaal aankopen voor het ombouwen van de kar en ook het imkermateriaal zoals kapruinen voor de kinderen... Zo kunnen we in de lente starten in een nieuwe BIJenhal, met een nieuw project, met veel meer BIJen.

BIJ dankt bij voorbaat: 

  • Voor 10 euro word je uitgenodigd op onze feestelijke inhuldiging van de bijenhal. Jouw B-selfie komt ook op de grote bijafbeelding op de kar (lomo)
  • Voor 20 euro kan je met 2 personen meedoen met een BIJspel op de boerderij. Jouw B-selfie komt ook op de grote bijafbeelding op de kar (lomo)
  • Voor 50 euro neem je met ont-BIJ-t deel aan de Lazy Sunday voor 2 personen op de boerderij (inclusief toer op de boerderij, bijverhaal en andere honingzoete actviteiten). Jouw B-selfie komt ook op de grote bijafbeelding op de kar (lomo)
  • Voor 250 euro komt het logo van je bedrijf of organisatie op de sponsormuur van onze bijenstal. Je wordt ook uitgenodigd voor een vip biolunch voor 2 personen op de boerderij. De B-selfie van jouw team komt ook op de grote bijafbeelding op de kar (lomo).
  • Voor 1500 euro komt je logo in het groot op de sponsormuur van onze bijenhal en kan je met je team voor de organisatie van een BBQ genieten van de faciliteiten van het Neerhof. De B-selfie van jouw team komt ook op de grote bijafbeelding op de kar (lomo).

http://www.facebook.com/neerhofvzw