Iedereen digitaal tijdens Coronacrisis, ook Brusselse kinderen en jongeren

/ D’BROEJ zorgt voor laptops

Dit project is beëndigd op 06/04/2020

UPDATE: D'Broej, Nakama, BX & Maks besluiten hun vragen en krachten te bundelen in één grote campagne. Vanaf nu kan u onze Brusselse jongeren via deze link steunen: www.growfunding.be/iedereendigitaal


D’BROEJ wil laptops bezorgen aan Brusselse kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie, om hun schooltaken te maken en om contact met de buitenwereld te vergemakkelijken.  

SCHENK EEN BIJDRAGE EN VERGROOT HUN KANSEN

SITUATIE & AMBITIE

Kinderen en jongeren moeten online hun schooltaken opvolgen. Alleen: veel Brusselse kinderen en jongeren hebben geen computer. Ze riskeren hopeloos veel schoolachterstand op te lopen.
Een computer kan ook ingezet worden bij het nu zo broodnodige contact met de buitenwereld en groepsmomenten met vrienden en leeftijdsgenoten. Maatschappelijk isolement heeft immers een extra negatief effect op jongeren wiens welzijn sowieso al wankel is.

D’BROEJ wil de digitale nood aanpakken bij Brussels jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. De digitale kloof is niet nieuw, de coronacrisis maakt hun situatie alleen maar schrijnender. 

VERTROUWEN VAN EN TOEGANG TOT DEZE JONGEREN

De jeugdwerkers van D’BROEJ kennen de thuissituatie van die jongeren goed, genieten hun vertrouwen én dat van hun ouders. Dat maakt van hen bevoorrechte personen om hulp aan te bieden.

Ze hebben de voorbije weken individueel telefonisch contact onderhouden met de jongeren. Ze steunen hen waar kan en merken een grote nood aan groepsmomenten. Voor de  jongeren die wél een laptop hebben zetten ze regelmatig online chats op. Die paar goede momenten samen per week en de kans om hun schoolwerk te kunnen maken, gunnen we aan álle jongeren.

CONCREET

D’BROEJ wil de komende dagen en weken een laptop bezorgen aan de kinderen en jongeren die er een nodig hebben en die door de coronacrisis extra zwaar getroffen worden. Deze growfunding is daarbij een van de pistes die we inzetten.

www.dbroej.be

www.facebook.com/dbroej


Bedankt voor jullie steun

> Alle Growfunders

> Stichting P&V

> Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat snel middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het coronavirus (via de oproep COVID-19 personen in armoede)