Coach bus: begeleiding op maat voor jongeren

/ Oerland vzw

Dit project is beëndigd op 22/06/2020

De coach bus is een individueel coachingsproject voor jongeren en jongvolwassenen die vastgelopen zijn in onderwijs of werk.
Door begeleiding op maat te voorzien, vragen te stellen en samen met hen op weg te gaan, willen we jongeren weer laten geloven in zichzelf.
Daardoor krijgen ze weer vertrouwen in een positieve toekomst vol mogelijkheden.

De huidige crisis treft jongeren in kwetsbare situaties hard. Heel wat jongeren kampen met de vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’.

De coach bus is een alternatieve vorm van ambulante coaching voor jongeren /adolescenten die in een problematische thuissituatie zitten. Voor hen is de coach bus letterlijk een mobiele ‘veilige haven’. We zijn nabij, laagdrempelig én flexibel.

We nemen hen tijdens de coachingssessies tijdelijk mee ‘op weg’ (ook letterlijk) en stimuleren hen om op een creatieve manier na te denken over zichzelf en deze wereld. Vanuit een grootstedelijke context gaan we de natuur in, en werken we actief aan zelfreflectie, zelfvertrouwen en zelfsturing.

De coach bus ademt vrijheid, autonomie, dromen, maar ook verantwoordelijkheid, duidelijke doelen en een plan. Door samen op weg te gaan groeien de jongeren in hun weg naar zelfontplooiing. De frequentie, locatie en inhoud van de coaching wordt in overleg bepaald, maar is niet vrijblijvend.

Met de opbrengst van deze actie kunnen we de bus eindelijk aankopen. Tegelijk zorg je er met je bijdrage voor dat de coachingsessies gratis zijn voor de jongeren die het nodig hebben.

www.coach-roel.org