Weer getjilp in onze steden

/ Jenny en Bruno (ABLLO vzw )

Dit project is beëndigd op 02/07/2017

De Huismus is van alle vogelsoorten het sterkst geassocieerd met mensen. Zittend op een terrasje terwijl mussen rond je tafeltje trippelen, tjilpend op zoek naar wat kruimels, dat trekt toch direct meer mensen aan!  Mussen die je vanuit je keuken hoort tjilpen dat is toch aangenaam?

De Huismus is van oudsher nauw geassocieerd met de mens. Mussen zijn waargenomen op tijdelijke nederzettingen in de woestijn.  Zowel op 340 m diepte in de’ Frickley collery’ (Yorkshire) als op 2000m hoogte in de Himalayas.  In Nederland (Andijk) slaagden ze erin om een muggenplaag te onderdrukken.  Niettegenstaande de positieve relatie mens-huismus, kent de stedelijke huismus sedert het begin van de jaren negentig een opmerkelijke achteruitgang

Door het ophangen van nestkasten voor huismussen in 5 nog optimale groepen (= populaties), met meer dan 10 huismuskoppels, in Sint-Niklaas en Dendermonde willen we deze groepen versterken en uitbreiden. 

Samen met beide steden zorgen we voor groene ‘stapstenen’ naar tussenliggende ‘restpopulaties’(< 5 huismussen).  Hierdoor hopen we dat jonge mussen, nadat ze onafhankelijk zijn, de moederpopulatie zullen verlaten en tussenliggende ‘restpopulaties’ zullen versterken. 

We zullen dit nauwgezet opvolgen door enerzijds het controleren van de nestkasten tijdens het broedseizoen en anderzijds het ringen en meten van huismussen buiten het broedseizoen. 

Op die manier willen we een bruikbare tool ontwikkelen om opnieuw meer gezonde huismusgroepen in onze steden te krijgen.   

Wat doen we met jullie centen?

 • We laten nestkasten maken in de sociale werkplaatsen van Sint-Niklaas en Dendermonde.
 • We schaffen ons kleurringen aan zodat de huismussen goed herkenbaar zijn want mussen zijn slimme beestjes en laten zich doorgaans maar een keer vangen om te ringen en te meten.
 • Samen met de steden bekijken waar en hoe vergroening haalbaar is zoals aanplanten van struiken en hagen (belangrijk voor mussen) en inzaaien van zaadrijke planten.
 • Hebben we succes, dan willen we een ‘bruikbare handleiding’ realiseren voor andere steden.

Hoe kan jij helpen? Deel dit project met familie, vrienden, collega’s, mensen met een hart voor vogels. Maak een bijdrage naar keuze over.  Voor iedere bijdrage hebben we een leuke reward bedacht:

 • 10€: We bezorgen je een bruikbare mussenkaart waarop alles staat rond het maken van een optimale nestkast en nog meer.
 • 20€: gratis 1jaar lid van ABLLO vzw en ontvang 5 maal per jaar ons tijdschrift ’t Groene Waasland met info rond onze werking en projecten.
 • 30€: wordt peter/meter van een of meer nestkasten.
 • 50€: je word uitgenodigd om eens mee te gaan op nestkast controle of ga eens mee mussen ringen. 
 • 250€: We komen een avond verzorgen rond ‘de status van de Huismus’ op jouw locatie en voor min 15  personen
 • 500€: We komen bij u langs om te bekijken hoe de omgeving kan verbeteren voor huismussen.
 • 1000€: Bel ons en we bedenken samen een unieke tegenprestatie op maat van jouw wensen.  

www.abllo.be

www.facebook.com/abllovzw