Onderzoek en ontwikkeling

 

Onderzoek en ontwikkeling zijn één van de hoekstenen van Growfunding. Het platform, ontstaan als resultaat van een praktijkgericht onderzoek (Odisee), wil via onderzoek en ontwikkeling een pioniersrol blijven spelen in de verder uitbouw van social impact crowdfunding.

 

Lopende en afgelopen onderzoeksprojecten

 

 • ESF-Onderzoeksproject (Januari 2013 – November 2013): Het Europees Sociaal Fonds keurt het project van de onderzoeksgroep Miro (sociaal werk, Odisee) met de volgende onderzoeksvraag goed: “Hoe kan crowdfunding ingezet worden om het sociale, culturele en economische potentieel van de stad te benutten?“

 

 • Project voor Brussel (December 2013 - februari 2014): Dankzij een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap via Projecten voor Brussel wordt het project ‘Growfunding als hefboom voor stedelijke solidariteit’ opgestart. Op het experimenteel en tijdelijk testplatform growfunding/bxl worden dertien Brusselse projecten gelanceerd, van burgerinitiatieven tot projecten van nieuwe en gevestigde organisaties Na drie maanden wordt 66.600 euro opgehaald bij meer dan duizend deelnemers. Acht van de dertien projecten halen minstens 100% van hun doelbedrag  op.

 

 • Ontwikkeling Trajectondersteuning (Maart 2014 – Oktober 2014): Op basis van een kwantitaiteve en kwalitatieve analyse van de onderzoeksgegevens ontwikkelen de onderzoekers een trajectondersteuning op maat van kleinschalige stadsprojecten. De ontwikkeling van deze innovatieve social impact methodologie werd gefinancierd door Odisee.

 

 • Sociale stadsontwikkeling op Thurn & Taxis (januari 2015 – Juni 2015): In samenwerking met JES, Toestand, Parckfarm TT en Le Début des Haricots werd een experimentele partnerpagina gelanceerd. Met als bedoeling om via een actie-onderzoek te leren hoe Growfunding kan ingezet worden om een (informeel) stedelijk weefsel te creëren op en rond het nieuwe park op Thurn & Taxis, één van de strategische ontwikkelingszones van het Brussels Gewest. Op de experimentele partnerpagina werden toen vier projecten gelanceerd: www.growfundig.be/tt. De opgedane ervaringen hebben geleid tot de lancering van de partnerpagina’s. Dit onderzoek werd gefinancierd door Odisee en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 • Sociaal succesmeter (September 2015 – juni 2017): Het succes van een crowdfunding-project wordt doorgaans enkel afgemeten aan de hand van het financiële succes, de mate waarin een projecthouder erin slaagt het doelbedrag op te halen. Met dit nieuwe onderzoeksproject wil growfunding i.s.m. de opleidingen ICT en Sociaal Werk (Odisee) door middel van data mining naast het financiële succes ook het sociale succes zichtbaar maken, d.i. de  mate waarin het sociaal netwerk van een projecthouder verandert tijdens een crowdfunding-campagne. Dit project wordt uitgevoerd door Matthias De Schoenmacker, Davy De Winne, Jasper Poppe & Katja Verbeeck (projectleider).
   

 • Trajectondersteuning op maat van jongeren: Growfunding ontvangt regelmatig vragen van jongeren die op zoek zijn naar ondersteuning om hun projecten te realiseren. Onze huidige trajectondersteuning richt zich hoofdzakelijk tot een volwassen publiek en volstaat niet om jongerencampagnes zowel op financieel als op sociaal vlak te laten slagen. Growfunding wil de sociale impact van projecten van maatschappelijk kwetsbare jongeren maximaliseren door middel van een nieuwe jeugdwerkmethodologie op maat  te  ontwikkelen. De ontwikkeling van dit nieuwe traject is gebasseerd op een onderzoek van Jan Denoo.

 

 

Samen onderzoeken?

Growfunding draagt samenwerking hoog in het vaandel, ook op het vlak van onderzoek. Het platform genereert een unieke berg aan kwantitatieve en kwalitatieve data. Universiteiten, hogescholen en studenten die een onderzoeksproject willen voorstellen kunnen contact opnemen met frederik@growfunding.be

 

Publicaties

 

 • Lamote, Frederik, Stef Ampe, & Laura Demunter. Growfunding: crowdfunding als hefboom voor creativiteit. Politeia, 2015.

 • Lamote, F. (n.d.). Crowdfunding op maat van stad en gemeente - Artikel - De Wakkere Burger. Geraadpleegd op 08 september 2016 via https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/178/crowdfunding-op-maat-van-stad-en-gemeente

 • Lamote, Frederik & Stef Ampe. "Growfunding als hefboom voor sociaal-culturele praktijken in de stad." (2014)

 • Claes, Erik. "Growfunding en stedelijk burgerschap, On- en offline solidariteit." Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek 2014.2 (2014): 32-41.

 • Cools, Stijn, Lamote, Frederik & Ampe, Stef. "Met een site de stad solidair maken." (2014).

 • Lamote, Frederik. "Growfunding as a Lever for a Creative City." (2014).

 • Lamote, Frederik, Claes, Erik & Schrooten, Mieke. "Sociaal-innovatieve grootstedelijke methodieken." (2015).

Samen onderzoeken?

Contacteer ons