Soigneert A vrijwilligers!

/ COSA-Antwerpen

Owner

/ COSA-Antwerpen

Meet Gianni, onze gedreven COSA-coördinator. Zijn overtuiging: een veilige maatschappij kan maar bestaan als iedereen het beter heeft!

Contacter le porteur du projet
Ce projet s'est terminé le 05/03/2017

Elke pleger van zedenfeiten komt uiteindelijk vrij en komt misschien wel in jouw buurt wonen. Beangstigend? Het  kan ook anders! COSA wil met de hulp van vrijwilligers deze plegers terug een plaats helpen zoeken in onze maatschappij. En wel zo dat het risico op nieuwe slachtoffers gigantisch verkleint. Help je mee?

COSA gelooft in  een veiligere samenleving! Voor iedereen: zowel voor de slachtoffers als voor de  plegers van zedenfeiten.

Om dit te realiseren, verzamelt COSA rond iedere veroordeelde pleger een groepje vrijwilligers. Samen met de pleger gaan deze mensen aan de slag om zijn leven op alle vlakken terug op de rails te plaatsen. Zo wordt een sociaal netwerk gevormd waardoor de pleger niet alleen staat én de dreiging om te hervallen aanzienlijk vermindert. Soortgelijke projecten bewezen in het buitenland al hun nut: de recidivecijfers liepen maar liefst met 70%  terug.

COSA-Antwerpen is een kleinschalig proefproject , financieel gesteund door de overheid. Maar de middelen zijn verre van voldoende. Het gekregen bedrag dekt de kosten verbonden aan de professionele medewerker.

De vrijwilligers, nochtans de motor van dit project, blijven in de kou staan.

Dit willen we veranderen. Mensen die een deel van hun vrije tijd spenderen om met deze delicate doelgroep te werken, verdienen meer: degelijke vormingsmomenten, regelmatig een activiteit met z'n allen , een deftige nieuwsbrief, een wervingsaffiche voor nieuwe krachten…

Met uw financiële hulp kunnen wij hen dit geven en zo onze vrijwilligerswerking sterker maken! Een betere ondersteuning van onze vrijwilligers garandeert een betere begeleiding van de plegers en leidt naar minder slachtoffers van zedenfeiten!

Geprikkeld door ons project? Als dank voor jouw steun laten wij jou (én 9 van je vrienden/collega’s… ) COSA van binnenuit kennen:  voor 50€ maak je via een (inter)actieve voorstelling kennis met  COSA en bij een gift van 100€ leer je onze vrijwilligers persoonlijk kennen als jullie samen een activiteit doen.  Het kan nog straffer: de Thomas More Hogeschool heeft maar liefst  3 onderzoeken rond COSA lopen. Geef ons 250€ en kom met 10 personen naar de feestelijke voorstelling van de resultaten en krijg de rapporten mee naar huis.

COSA staat voor zorg voor elkaar, maatschappelijk engagement, respect, tweede kansen geven en tweede kansen nemen, met succes.

https://www.facebook.com/COSA-Antwerpen-1160489637366562/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

www.cawantwerpen.be/project-COSA