Gelijke kansen voor alle leerlingen, ook na Corona!

/ School zonder Racisme vzw

This project was ended 21/06/2020

Nu scholen hun deuren sluiten en afstandsonderwijs de norm wordt, dreigt de prestatiekloof te vergroten. Een interculturele schoolcultuur blijkt belangrijker dan ooit!

Ondersteun onze schoolteams om hieraan te blijven werken!

Geef elke leerling de kans om zich maximaal te ontwikkelen

Ons onderwijs kent een hardnekkige prestatiekloof tussen leerlingen met en leerlingen zonder migratieachtergrond. Die kloof dreigt versterkt te worden door de corona-crisis.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een interculturele schoolcultuur ervoor zorgt dat leerlingen zich meer thuis voelen op school, wat op zijn beurt weer een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van álle leerlingen, met of zonder migratieachtergrond. Zo wordt de kloof gedicht!

Voor directies en schoolteams is de vraag: hoe kunnen we werken aan een interculturele schoolcultuur? School zonder Racisme begeleidt hen daarin met het project ‘Interculturele Schoolcultuur’, maar niet alle scholen hebben daarvoor voldoende financiële middelen.

Met de corona-crisis verliest School zonder Racisme een al haar inkomsten uit activiteiten.

Om scholen ook na de corona-crisis te kunnen blijven ondersteunen hebben we jouw steun nodig.